Privacybeleid

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de regelementen van de European Union General Data Protection Regulation (GPRD) en is effectief vanaf 24 mei 2018.

Time is een productie van Mc-Ent management en is gevestigd aan de Workumstraat 7 8244 EJ Lelystad Nederland. Mc-Ent management voert deze productie uit in samenwerking met het Fanfare Korps Nationale Reserve beiden verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hier opgeschreven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leggen we uit hoe wij omgaan met de persoonsverwerking binnen al onze bedrijven en bijbehorende projecten.

Wie krijgt te maken met deze privacy verklaring.
Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle organisaties en individuelen waar wij mee zeken doen inclusief artiesten die wij vertegenwoordigen. In het geval het betrekking heeft op cookies, zoals later beschreven, dan geldt dit voor alle bezoekers van onze website.

Contact gegevens.
Mc-Ent management
Workumstraat 7
8244 EJ Lelystad Nederland.

Eric Vermeulen is de bedrijfseigenaar en Official Data Protection van Mc-Ent management. Je kunt contact met ons opnemen via info@mcent.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Mc-Ent management verwerkt je persoonsgegevens doordat je een account hebt aangemaakt en hiermee gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij bewaren en verwerken:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Adres
 • Informatie van jou als artiest

   

Bijzondere en/of gevoelig persoonsgegevens die die wij verwerken.
Onze website of diensten heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen niet controleren of de bezoeker ouder is dan 16 jaar maar doen per aanmelding wel zelfstandig onderzoek naar de persoon die een verzoek doet om een account aan te mogen maken.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens.
Mc-Ent management verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Mc-Ent management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Mc-Ent management neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die door computerprogramma’s en systemen worden genomen.

Hoelang we persoons gegevens bewaren.
Mc-Ent management bewaard je persoonsgegevens zolang de persoon zich ingeschreven heeft als artiest met als direct doel een volgende optredens onder de aandacht te brengen bij organisatoren van live muziek evenementen.

Zowel de artiest als de organisator van live muziek evenementen kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens laten aanpassen of verwijderen, na het verwijderen van een account zijn alle persoonsgegevens gewist. Zakelijke persoonsgegevens voor de boekhouding, zoals facturen, worden volgens de wet 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.
Mc-Ent management verkoopt jouw gegevens niet aan andere partijen en zal deze alleen aan andere partijen verstrekken als dit nodig is om aan een contract te kunnen voldoen met als reden een match te maken tussen artiest en organisatoren van live muziek evenementen of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een administratie.

De gegevens worden in elk geval gedeeld met de accountant en de juristen die Mc-Ent management adviseren en begeleiden in de uitvoering van ons werk.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde vivo van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mc-Ent management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Mc-Ent management gebruikt alleen technische of functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je altijd eerder opgeslagen cookies via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een email naar info@mcent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en   de cijfers onderaan je paspoort en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Mc-Ent management zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Mc-Ent management wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder van jouw land. Als Nederlandse onderneming vallen wij onder de Autoriteit Persoonsgegevens, bereikbaar via deze link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Mc-Ent management neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofd wijzigen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klanten service of viainfo@mcent.nl.